הילכו אדריכל והידרולוג יחדיו? - מרפיר פרויקטים

הילכו אדריכל והידרולוג יחדיו?

אדריכל פנה אלינו בשאלה הידרולוגית הנוגעת לתכנון מגרש לבניה שהוא עורך באחד מהישובים הכפריים שבאזור השרון. בתוך התהליך הוא קיבל ממחלקת ההנדסה רשימה. רשימת הבדיקות להיתר כוללת מספר סעיפים: גובה אפס, חזיתות, חניה, גדרות וכדומה. בסוף הרשימה הופיע סעיף לחישוב, המבקש להציג סְכֵמָה שמציגה 15% שטחים מחלחלים בתחום המגרש.

כאן ביקש האדריכל את עצתנו בהקשר ההידרולוגי של הסכמה. הוא סימן את השטחים המיועדים לגינון במגרש, ושטחים, שאותם ייעד מלכתחילה לריצוף שבהם הוא ראה אפשרות ליישמם כשטחים מחלחלים, באמצעות אריחים ייעודיים. אך הוא היה עדיין בספק אם מבחינה הידרולוגית הדבר מספק.

מדוע זה מעניין? ובכן, טוב עשה האדריכל שהתיעץ והגדיל את גבולות מחשבותיו. הוא הבין שאם חסר לו ידע הידרולוגי, יתכן והוא נמצא בתחום התודעה של "יש דברים שאני יודע שאני לא יודע." מתוך חשיבה מקצועית העדיף לשאול הידרולוג אם אכן התקדם נכון או שיש דברים נוספים שעליו לתת אליהם את הדעת. לעומתו קיימים אחרים ההולכים בדרך אחרת: הם פשוט מסמנים על התכנית שטחים שערכם הוא 15% מהתכנית. אחוז מסוים מקצים לגינון ואת היתר מייעדים לריצוף בריצוף מחלחל. מכאן הדרך לתיבת הדוא"ל של מהנדס המועצה קצרה, במשמעות: "ביצעתי בהתאמה לתמ"א 34ב4, סיימתי את המוטל עלי."

אך בדיוק כאן עולה השאלה האם אכן בכך מסתיימת המלאכה?

אחת המשמעויות של תכנון היא עמידתו האיתנה של התוצר – הבניין – בתפקוד תקין לאורך שנים.

לכן, אנחנו מציעים התבוננות נוספת על "אפקט הסְכֵמָה" ולתת תשומת-לב ליכולת האמיתית של השטח עצמו לחלחל, מעבר לחישוב השטח שמיועד לכך.

מדובר על מידע חיוני שקיים בתיקי המידע שלנו, כמשרד הנותן שירות בייעוץ הידרולוגי. המידע כולל התיחסויות הן לגבי גשם והן לגבי הקרקע, התיחסויות שיכולות לסייע בהבנה של עוצמת תרומת השטחים המחלחלים גם לחלחול וגם לנגר.

מדוע? מכיוון שבמצב בו יכולת החלחול של הקרקע מוגבלת – בשל עוצמות גשם גבוהות ו/או הרכב קרקע בעל מאפיינים חרסיתיים – אפשר שהקרקע תהיה אטומה לחלחול או מחלחלת באופן חלקי ולקוי.

מה המשמעות? במצב המתואר הדרך קצרה לתרחיש שבו יתפתחו כמויות נגר גדולות שיגיעו למרחב הציבורי, שיוצף פעמיים: הן במים והן בזכרונות משנים עבַרו בהן דובר על שיפור המצב בעתיד.

זו הסיבה לערב הידרולוג מוסמך. הידרולוג מומחה, שיזהה את הקשרים הללו, שימפה את המורכבות ההידרולוגית ושיוכל לסייע בניהול וניתוב מי הנגר במגרש במגוון פתרונות שישמרו על הבניין (ועל היזם) יבש.

שתפו מאמר זה