דוח סקר קרקע - מרפיר פרויקטים

דוח סקר קרקע

חוות דעת הידרולוגית נסמכת על מקורות מידע חיצוניים המשלימים את הידע של ההידרולוג ואת מומחיותו.

אחד ממקורות המידע הללו הוא דוח סקר הקרקע. הדוח מבוצע בשלבים הראשונים של התהוות יוזמה לבניה.

איך זה עובד?

אל אתר הבניה מגיע מהנדס קרקע עם מכונת קידוח ייעודית. לאחר שהוא מאתר מקומות מתאימים יבצע הקודח מספר קידוחים. לעתים יהיה זה קידוח בודד ולעיתים ארבעה ואף יותר. ההחלטה מתקבלת משיקוליו המקצועיים של המהנדס ומתנאי המקום. בכל קידוח מתבונן מהנדס הקרקע על פרופיל הקרקע. כלומר, על חתך הקרקע, מפני הקרקע ועד לסוף עומק הקידוח. מהנדס הקרקע רושם את עובי שכבת הקרקע ואת המאפיינים שלה, ומקטלג את הגושים שהוציא מתוך הקידוח לפי עומקם ותכונותיהם.

לכל שכבת קרקע תכונות משלה?

כן. תכונות אלה כוללות את מרקם הקרקע (גודל החלקיקים), מבנה הקרקע, צבע הקרקע, קשיות הקרקע, צפיפות גושית ועוד. מגוון התכונות מספק מידע הידרולוגי חשוב על הקשר שבין הקרקע הקיימת במקום לבין תנועת המים בתוכה.

אבל מים נספגים בכל מקום, לא?

יש שונות גדולה בסוגי הקרקעות ובתכונות שלהן. שינוי באחת התכונות יכול להעיד על תנאי תנועת המים. בשפה ההידרולוגית המונחים הם תולכת מים, מוליכות הידראולית, חלחול ועוד. כל המונחים הללו מבטאים קשר מסוים בין התכונות המיוחדות של שכבת קרקע מסוימת לבין תנועת המים. ישנן קרקעות שבהן המוליכות ההידראולית היא גבוהה מאד. בדרך כלל אלה קרקעות בעלות מרקם חולי. לעומתן ישנן שכבות קרקע שבהן קצב החלחול הוא איטי ביותר עד אפסי. זהו מצב אופייני לקרקעות בעלות מרקם חרסיתי.

אז חרסית היא בעצם קרקע שונה מחול?

בדיוק כך. השמות חול וחרסית הם מונחים שמצביעים על גודל מסוים של חלקיק קרקע. שלושת הגדלים הקטנים ביותר בקרקע נקראים חול, סילט וחרסית. החרסית היא הכי קטנה. גרגר חרסית אחד יכול להגיע לגודל קטן יותר ממיקרון, אפילו מננומטר (מיליונית המילימטר…!). השם המקצועי של זה הוא "הרכב מכני". כלומר ההרכב של גופים שונים בעלי תכונות שונות. יועץ הקרקע מגדיר את מרקם הקרקע לפי גודל החלקיק שלה. ותכונות הקרקע, כולל התכונות שקשורות ביכולת של מים לנוע בתוכה, נקבעות מגודל החלקיקים.

בשביל כל זה צריך דוח?

הדוח בודק מדגמים של קרקע בתוך המגרש השלם. בנוסף לכך הדוח מספק מידע על גובה מי-התהום במגרש, כפי שהתגלה בקידוחים. אפשר שיהיו שינויים בין ממצאי יועץ הקרקע לבין אזורים אחרים במגרש. עם זאת, הדוח הוא כלי ראשוני מהימן הנותן לאנשי המקצוע – מהנדס הבנין וההידרולוג – רקע על סביבת העבודה הנסתרת מעין. מהנדס הבנין יקבל מידע על חוזק הקרקע בעומסים הצפויים ועל סוגי היסודות המומלצים לבנייה במגרש. ההידרולוג יקבל מידע לגבי האפשרות לנהל את הנגר העילי ולהוליכו כמשאב טבע בחזרה אל האקוויפר שבתת-הקרקע.

 

שתפו מאמר זה