זמן ריכוז או משך תכן - מרפיר פרויקטים

זמן ריכוז או משך תכן

דוחות הידרולוגיים כוללים חישובים שונים של כמויות, נפחים וספיקות של נגר עילי. 

חישובים הידרולוגיים מקצועיים מתבססים על מגוון פרמטרים, שמשפיעים, כל אחד בנפרד, על היווצרות נגר עילי

בין הפרמטרים האלה נמצאים מונחים כגון גשם, קרקע, התאדות, מקדם נגר

כל אחד מאלה מהווה עולם מורכב, לעיתים מבלבל. 

בואו ניקח למשל גשם, ונתחיל בחידה: 

איפה יורד לדעתכם יותר גשם: בלונדון או בפתח תקווה? 

זה מעניין, כיוון שהנוסע ללונדון, יחווה גשם כמעט כל יום. מי שנמצא בפתח תקווה יעיד שהגשם יורד רק בחודשי החורף, וגם אז, בימים ספורים בלבד. 

על מה הדבר מלמד?

מלמד על כך שגשם יורד בעוצמות משתנות. 

ומהי עוצמת גשם? 

עוצמת גשם היא מונח שמתאר את כמות הגשם שיורדת במשך זמן נתון. עניין של מדידה. לדוגמא, עוצמת גשם של 10 מ"מ בשעה, פירושה שבארוע גשם כלשהו, ירדו בתוך שעה אחת 10 מ"מ גשם.

ומה קורה אם יורדים 10 מ"מ בתוך חצי שעה, ולא בתוך שעה? מה עוצמת הגשם אז? 

מאחר וישנם שני חצאי שעה בכל שעה אחת, ומכיון שכמות הגשם שנמדדה ירדה בתוך חצי שעה, אנו נאמר שעוצמת הגשם היא 20 מ"מ בשעה, כשמשך התכן הוא חצי שעה. 

רגע, מה זה משך תכן בכלל? 

זהו פרק הזמן שבו ירדה בפועל כמות הגשם שנמדדה. למה הכוונה? 

ניקח דוגמא, למשל, ארוע גשם שירדו בו 10 מ"מ, אבל בפרק זמן של 10 דקות בלבד, והפסיק. עוצמת הגשם בארוע זה היא 60 מ"מ בשעה (בכל שעה יש 6 פרקים של 10 דקות), כשמשך התכן (הזמן שבו ירד הגשם בפועל) הוא 10 דקות. 

יש שיגידו, שזה בעצם זמן הריכוז של הגשם. 

דומה ומבלבל, אבל אלה שני מונחים שמתיחסים לדברים שונים לחלוטין. 

משך התכן מתיחס לפרק הזמן שבו הגשם ירד. לא לכמות הגשם, רק לכמה זמן ירד הגשם. 

ומהו זמן הריכוז?

זמן ריכוז הינו מונח הידרולוגי שלקוח מעולמם של אגני ניקוז טבעיים. אלה מיוצגים בדרך כלל על-ידי נחלים. זמן הריכוז הוא חישוב הידרולוגי תיאורטי להערכת פרק הזמן שלוקח לטיפת הגשם הראשונה להגיע לנקודת המדידה במורד אגן ההיקוות. פרק הזמן מחושב לפי אורך נתיב הזרימה הארוך ביותר באגן הנבדק ולפי השיפוע הכללי.

אפשר לומר שמשך תכן מבטא את משך הזמן של ירידת הטיפות מהשמיים לקרקע בארוע נתון, ואילו זמן הריכוז מבטא את משך הזמן שבו התרחשה הזרימה על הקרקע, מרגע שהטיפה נפלה אל הקרקע ועד שהגיעה לנקודת המדידה, אי שם במורד האגן.

כמו בכל תחום התמחות נדרשת פה תשומת לב לפרטים.

פתרון מהימן לאתגר הידרולוגי, יתקבל רק כאשר הידרולוג מומחה יבחן את הנתונים וידע באיזה עליו להשתמש.

אנו במרפיר פרויקטים רגישים למונחים הללו. אנו  מקפידים להשתמש בכל מונח לפי מקומו במשוואה ההידרולוגית ובהתאם לאתגר שלשמו אנחנו נקראים לסייע.

ואז, ורק אז, מפיקים דוח הידרולוגי לניהול נגר. 

שתפו מאמר זה