"מה שיותר עמוק, יותר - יצירתי?" - מרפיר פרויקטים

"מה שיותר עמוק, יותר – יצירתי?"

אחת הדרכים לניהול נגר עירוני היא שימוש בבור חלחול. במקרה שכאן נאלצנו להסתכל עליו מזווית ראייה אחרת:

ממשרד האדריכלים, שמתכנן עבור לקוח שלנו פרויקט בנייה, קיבלנו תכניות. פרשנו על שולחן העבודה והסתכלנו. חיפשנו את אותם 15% שטחי החלחול, אבל לשווא. הסתכלנו על שטח המרתף וראינו בעין שהוא מכסה כמעט את כל השטח. במצב כזה טבעי ששטחי חלחול יהיו חסרים.

כשהעלינו את התכנית אל המחשב ראינו שגבולות המרתף מכסים 95% משטח המגרש, במקום שיהיו בו שטחי חלחול.

איך זה הגיוני?

מאחר והגיון הוא דבר סוביקטיבי, פנינו אל האדריכל בשאלה, והוא השיב לנו: מדובר על מגרש מורכב. יש עבורו תכנית עירונית ספציפית. מאושרת. התכנית מגדירה את גבולות המרתפים בגבולות המגרש. כלומר חפיפה בין גבולות המגרש לגבולות הבינוי בתת-הקרקע. מאחר והיא נעשתה באופן מסודר, התכנית השאירה לכיוון הרחוב רצועה שנועדה למערכות עירוניות. וכך, כאמור, התכנית אושרה. יחד עמה אושר גם נספח התנועה לתב"ע ולהיתרים שאושרו למבנים הסמוכים, השייכים לאותו מגרש.

"עם זה צריך להתמודד", סיכם בחגיגיות אחד מאנשי הצוות.

מה עושים?

בחדר העבודה בחן הצוות מספר חלופות לפתרון. ביניהם פתרון מקובל בדמות החדרת מי-נגר למי התהום. לשם כך היה עלינו לעיין בממצאים המפורטים בדוח הקרקע. הדוח מפרט את טיבה של הקרקע לבנייה. בדוח סוקר יועץ הקרקע את פרופיל הקרקע, כלומר את סוגי הקרקעות הקיימים בעומק הקרקע, החל מפני השטח ועד לעומק מוגדר. לכל שכבה תכונה משלה. עבור מהנדס הבניין משמש הדוח כדי לבדוק את חוזק הקרקע כדי שהבנין יעמוד יציב. עבור ההידרולוג הדוח מסייע במענה על השאלה לגבי יכולתם של המים לחלחל דרך הקרקע למי התהום.

והממצאים?

בתת-הקרקע, מסתבר, קיימים שני גורמים מגבילים. מצד אחד שכבת קרקע חרסיתית שמנה. נתון זה אומר שקצב חלחול מים בה הוא אפסי. בנוסף קיימים במקום מי-תהום גבוהים וביסוס שבנייתו עלולה לפגוע במתקני החדרה ובתפקודם. בור חלחול? ירד מהפרק.

אחת המשמעויות של תכנון היא עמידתו האיתנה של התוצר (הבניין) ומתקניו בתפקוד תקין לאורך שנים. אחד המונחים שבהם נעשה שימוש בחוות דעת הידרולוגיות הוא השהיית-נגר.

לכן, במקום להשקיע מאמצים ומשאבים במערכת להחדרת מים, המלצנו על מערכת להשהיית מים.

מערכת כזו משהה את מי הגשם היורדים ומונעת מהם להגיע בזמן שהגשם יורד אל מערכת הניקוז. היא מביאה להקטנת מהירות הזרימה שלהם עד כדי החזקתם לאורך זמן. יש לכך מגוון שיטות.

מה המשמעות?

במצב המתואר אנחנו מוציאים את המגרש מהמשחק, בזמן שהגשם יורד. מפחיתים את העומס שנוצר בצינורות העיר. בכך המגרש תורם את חלקו לסביבה העירונית. בכך הוא מסייע במניעת תרחישים שבהם יתפתחו כמויות נגר גדולות שעלולות להציף את המרחב הציבורי.

שתפו מאמר זה