מסמך הגנה על מי-תהום - מרפיר פרויקטים

מסמך הגנה על מי-תהום

מים בישראל מהווים אתגר מתמיד: בכמות ובאיכות.

מסמך נספח הגנה על מי-תהום הוא כלי-עזר לשמירה על מי-התהום, כחלק ממסגרת תכנונית ארצית כוללת לשמירה ולהגנה על מי התהום.

ככזה, הוא מהווה נדבך חשוב בפרק ניהול, ניצול ושמירת משאבי מים, בפרק המים לתמ"א 1.

מטרת המסמך היא הגנה על מקורות מי-תהום מפגיעה שמקורה בפעילות המתבצעת על-פני הקרקע ומשימושי קרקע אשר להם פונטנציאל לזיהום מקורות מי תהום. כלומר, בשטח שבו חשיבות גבוהה מאד של החדרה או העשרת מי תהום לא תאושר תכנית לה פוטנציאל זיהום מי-תהום. אפשר שתכנית תאושר אם יובטחו אמצעים בה למניעת זיהום מי-תהום. אלה יועברו לרשות המים לשם אישורה.

מתי נדרש המסמך?

כאשר מתוכננת תכנית שתחולתה היא באזור המוגדר על ידי התמ"א כאזור רגישות להחדרת מי נגר עילי, אזי עולה הצורך בהבנת האזור וטיב השימושים והפעולות שמבוצעים בו.

זאת, מאחר ולאלה אפשרות להשפיע על מי התהום. רשות המים ומנהל התכנון קבעו ארבעה סוגי אזורי רגישות: גבוהה מאד (באזור זה סיכון ממשי לפגיעה במקורות מים בעלי חשיבות רבה למשק המים); גבוהה (קיים סיכון לפגיעה במקורות מים מרכזיים); בינונית (מעל אקוויפר ראשי שהנזק בו ניתן לתיקון, או מעל אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן לתיקון); נמוכה (אין אקוויפר פעיל בתת-הקרקע).

מה כולל המסמך?

מסמך הגנה על מי-תהום הוא מסמך מורכב, ומשתרע על מספר רב של עמודים. בקצרה אפשר לסכם שהוא מכיל מגוון של מפות רגישות של אזורי מי תהום, כולל ניתוח של סוגי האקוות ומאפיניהן; ניתוח של מקורות המים באזור; המורכבות הגיאולוגית; וניתוח השפעות אפשריות או צפויות משימושים בעלי פוטנציאל זיהום ומתן הנחיות למניעה וטיפול בקרקע, במים ובמזהמים הפוטנציאליים.

מי עורך את המסמך?

המסמך הוא חלק אחד מפרק המים לתמ"א 1, ומצריך הבנה מעמיקה בין ההקשרים השונים שבין המשקעים באזור, סוג המים העוברים בתחום הרגישות, הן בתת-הקרקע והן מעליה, הן מים שמקורם מן החוץ והן מים באיכויות משתנות. כל אלה לצד הבנה של יחסי המים עם הקרקע בסובב. לכן רק הידרולוג מוסמך אמון על בניית מסמך מקיף ומקצועי של נספח הגנה על מי-תהום.

רוצה לדעת אם המגרש שלך נמצא באזור רגישות של מי תהום?

זה קל: צריך ללחוץ פעמיים. פעם ראשונה כאן ופעם שניה, במפה שתיפתח, על מקום המגרש.

 

שתפו מאמר זה