משחק רדיוס (מגן) - מרפיר פרויקטים

משחק רדיוס (מגן)

הידרולוגיה בפשטות היא "תורת המים".

אבל הידרולוגיה, היא דבר מורכב.

ולהידרולוג יש אתגרים רבים בעבודה ההידרולוגית.

אחת המטלות המורכבות של הידרולוג היא ניהול נגר עירוני.

מה זה ניהול נגר עירוני?

הסבר כללי אפשר (ומומלץ) למצוא במאמר הכללי שכתבנו על תחום ניהול הנגר העירוני.

בקצרה, ומעבר לפתרון הקונקרטי של "מה לעשות עם המים, כדי שהם לא יציפו את הפרויקט ואת הסביבה", פירושו של ניהול נגר עירוני הוא התבוננות רחבה במרחב אותו הוא בא לנהל, תוך הבנה של הרכיבים האקלימיים והגיאוגרפיים של האזור, באמצעות ניתוח של עוצמות גשם ומאפייני היחסים בין גשם לנגר ועוד.

אחד הפתרונות שמשולבים בדוח ניהול הנגר העירוני הוא השימוש בבור חלחול.

בחירת המיקום של בור חלחול גם היא מלאכה מורכבת ממגוון משתנים אותם ההידרולוג לוקח לתשומת לבו כדי להביא לשימור נגר בצורה יעילה שתבטיח הן את תפקודו התקין של הבור והן שתקיים את עקרונות שימור הנגר ושמירה על הסביבה.

אחד המשתנים הללו הוא רדיוס המגן.

מה זה בעצם? 

בישראל בכלל, ובמישור החוף בפרט, מרובים מתקני הפקת מי שתיה. הדבר נובע מהקלות היחסית של שאיבת המים מאקוויפר החוף. יש לכך שלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא העומק הרדוד, יחסית, של מפלס מי התהום ביחס לפני השטח. הסיבה השניה היא קלות ההפקה ממסלע הכורכר שבו המים נמצאים. הסיבה השלישית היא איכותם הטובה של המים. מה שנקרא: פשוט לשאוב ולשתות.

במטרה להגן על איכות המים בקידוחים המשמשים להפקת מי שתיה, נקבעו תקנות בריאות. התקנות קובעות כי מסביב לקידוחי הפקת מי שתיה יהיו שלושה אזורי מגן, במרחקים הולכים וגדלים מנקודת הקידוח עצמה. אלה מכונים, בהתאמה, רדיוס מגן א', רדיוס מגן ב' ורדיוס מגן ג'. הבטחת איכותם של מי השתיה היא ערך עליון למען שמירה על בריאות הציבור. זאת, מאחר וזיהום באזור הקרוב לקידוח ההפקה עלול לחלחל, או להישטף, אל האקוויפר וליצור זיהום של מי השתיה שלנו.

מה קובעות התקנות?

התקנות למעשה מגבילות בניה, התקנה או פעילות.

ברדיוס מגן א', הוא הסביבה המיידית של הקידוח, אסורה כל בניה, למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור איכות המים והשאיבה.

ברדיוס מגן ב' אסורה כל בניה או פעילות שעלולים לזהם את הקידוח.

ברדיוס מגן ג' אסורה כל בניה או פעילות שעלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח (כגון מתקן ביוב, אתר אשפה וכדומה).

 

יש מה לעשות עם זה?

כן. הידרולוג מומחה יודע לבחון את הדברים בעין מיומנת, ולראות האם ניתן לקיים פעילות בניה, כך שהיא תהווה בטוחה למניעת זיהום הקידוח. ההידרולוג יודע לסווג את המים שאותם ניתן להחדיר ברדיוסים השונים, ולאיזה עומק.

חוות הדעת שלנו עוסקות בדיוק בכך, וכוללות התיחסות טיפול מול משרד הבריאות ורשות המים.

שתפו מאמר זה