מתי צריך הידרוגיאולוג? - מרפיר פרויקטים

מתי צריך הידרוגיאולוג?

מתי צריך יועץ הידרוגיאולוגי?

הידרוגיאולוג הוא הידרולוג המתמחה בתנועת מים בתת-הקרקע.

מאפייני זרימה והתנהלות של מים מעל ומתחת לקרקע הם שונים. מעל הקרקע מדובר בזרימה חופשית, במגע ישיר עם האטמוספירה. בתת-הקרקע, הזרימה במטריצה משתנה.

אחת הפעמים בהם נדרש יועץ הידרוגיאולוג היא בהשפלת מי-תהום.

מהי השפלת מי-תהום ומתי היא נדרשת?

כאשר נדרשת בניה בעומק הקרקע, במקום שבו קיימים מי-תהום, יש להנמיך את מפלסם, כדי לאפשר בינוי (ביסוס ואיטום) נאותים. השפלת מי-התהום מבוצעת על-ידי שאיבת המים החוצה מאתר הבניה.

השפלת מי-תהום היא כינוי לתהליך שבו מחשב הידרוגיאולוג את נפח המים הנדרש על-סמך נתוני רקע: סוג המסלע והקרקע, מוליכות הידראולית, מפלס היעד שאליו נדרש להגיע כדי לאפשר בינוי בעומק הנדרש. אלה מצטרפים לבדיקה וחישוב ההשפעה האפשרית של שאיבת המים על הסביבה. זאת, מאחר ולהיקף השפלת מי-התהום עשויה להיות השפעה גם על מבנים שנמצאים ברדיוס השאיבה.

מהו תהליך ההשפלה?

כדי לענות על כך, חשוב להבין שמפלס מי-התהום הוא דינמי. הוא משתנה במהלך עונת הגשמים, בין העונות ובמהלך השנים. בסוף החורף המפלס גבוה. זאת עקב מילוי האקוויפר במי הגשמים שירדו במהלך הסתיו והחורף. עד הסתיו, יורד המפלס בשל הפסקת הגשמים ושאיבת מים מוגברת מהאקוויפר.

תחילתה של השפלת מי-תהום היא בהבנה הידרוגיאולוגית טובה של שינויי המפלס.

איך יודעים מה השינוי?

לשם כך מתקינים באתר הנדרש באר תצפית ("פיאזומטר"). קודחים קידוח בקרקע, שלתוכו מחדירים צינור מחורר לעומק הנדרש. דרך החורים נכנסים המים לצינור ומתיצבים. מראש הצינור מכניסים מכשיר מדידה עד למפלס המים.

המעקב אחר הפיאזומטר אורך מספר חודשים או שנים. במהלך הניטור נלקחת דוגמת מים למעבדה מוסמכת כדי לאפיין את איכותם. על-פי איכותם נקבע יעד סילוק המים שנשאבים. בהתאם לרמת איכות המים נקבע יעד סילוק המים (מערכת הניקוז או הביוב העירוניות, או השבה לתת-הקרקע, על ידי קידוח החדרה). מכך נגזרים גם תעריפי המים שנשאבים ומסולקים מהאתר.

האם אפשר לשפוך את המים איפה שרוצים?

אז זהו, שלא. המים בישראל שייכים על-פי חוק למדינה. מנהלת אותם רשות המים. כל שאיבת מי-תהום מצריכה קבלת רשיון מרשות המים. אגב, גם כל החדרת מים למי-התהום מצריכה את מעורבותה של רשות המים, כדי לוודא שרק מים מתאימים, באיכות גבוהה וללא מזהמים, מוחדרים למי-התהום.

 

וההידרוגיאולוג?

ההידרוגיאולוג צריך לבחון את כל התמונה הזו, כיון שבסופו של דבר מדובר על תהליך מורכב בעל עלויות גבוהות ליזם. אגרות סילוק המים הן גבוהות והתהליך עצמו יקר, כמו גם כרוך בסיכונים סביבתיים כגון פגיעה באקוויפר הנשאב, בתשתיות קרקע ועל יציבות מבנים סמוכים.

כדי לבנות תהליך השפלת מי-תהום נכון, צריך הידרוגיאולוג מוסמך שמכיר את תת-הקרקע ואת קידום התהליך בצורה מיטבית, משלב התכנון ועד לביצוע.

שתפו מאמר זה