פרדוקס הדוח ההידרולוגי - מרפיר פרויקטים

פרדוקס הדוח ההידרולוגי

פרדוקס הדוח ההידרולוגי.

רבים הפרויקטים בהם נדרש היזם לחוות דעת הידרולוגית. לכאורה דבר שהופך להיות שגרה, עם ריבוי ארועי גשם שבעבר נחשבו לחריגים וקיצוניים, וכיום מכונים "רגילים".

הייעוץ ההידרולוגי נדרש בתחומי התחדשות עירונית, בניה חדשה, בניה ירוקה, ובפרויקטים אחרים שגשם יורד עליהם… כדי שאפשר יהיה לנהל את הנגר העילי בסופות גשם, אנחנו צריכים להכיר את עוצמות הגשם השונות, הסתברויות לגשם, מקדמי נגר וממה הם מושפעים, כדי להתאים את הדוח ההידרולוגי לניהול הנגר למיזם הספציפי.

פרדוקס הדוח ההידרולוגי חושף את תחום הייעוץ ההידרולוגי בפגיעותו.

מדוע פגיעות?

מכיון שמכל הפונים אלינו אותם שאלנו "איך אתה בוחר הידרולוג?" התשובה היא אחת: "לא ידעתי שיש לזה פרמטרים…"

ויש?

מסתבר, שמתוך משרדים רבים המכנים עצמם "הידרולוגים", מעטים בהם ההידרולוגים, ורבים בהם מקצועות משיקים. בבחינת דומה – אבל שונה.

נחזיר את השאלה אליך, הקורא.ת:

איך אפשר לדעת אם רופא, מהנדס, אדריכל או עורך דין, הם אכן בעלי המקצוע הזה? פשוט. יש להם תעודה שמעידה על השכלתם בתחום. ויש להם רשיון לעסוק בכך.

קשה לדמיין אדריכל שכותב דוח הידרולוגי, למשל.

אז… איך…??? אז זהו… יש פרמטרים, אך אין רישוי. ואת זה בדיוק רצינו להעביר במאמר.

הידרולוגיה היא המונח הלטיני ללימודי תורת המים. זהו תחום אזוטרי, לימודי מים. הוא מתמקד בדבר מאד ספציפי: חקר והבנה של תכונות גופי מים, במגוון תנאים.

בארץ ניתן ללמוד אותו במספר מקומות אקדמיים מצומצם מאד.

זהו תחום שונה בעיקרו מתחום לימודי הנדסת מים, שם הדגש הוא על מקצועות ההנדסה. הוא שונה מלימודי הנדסת סביבה, שם הדגש הוא על הנדסה ונושאים כלליים ומגוונים של סביבה. הוא גם שונה מגיאולוגיה, מטאורולוגיה ומגיאוגרפיה, הגם שהוא קשור אליהם הדוקות.

הידרולוג, מוסמך לפיכך, הוא מי שהשלים את שני הדברים הבאים: מצד אחד לימודים מתאימים במוסד מוכר להשכלה גבוהה – והוסמך רשמית בתחום לימודי עומק על גופי מים, תכונות במצבים משתנים, היכרות עומק עם הניואנסים המשפיעים על יחסי גשם ונגר, מאפייני המים בזרימות מסוגים שונים וכדומה. הדבר השני שנדרש כדי להיות הידרולוג – הידרולוג כזה שאפשר לסמוך עליו שהוא מבין לעומק את משמעויות הדוח ההידרולוגי שהוא כותב – הוא נסיון מעשי בשטח, שכולל תצפיות ומחקרים על אודות תנועת גופי מים. כדי להיות הידרולוג מיומן חשוב (וקריטי) ללמוד לעומקם נושאים המיוחדים להידרולוגיה, ולהכיר את הממשקים השונים הנוגעים לתנועת המים, קרי נגר עילי.

זהו צעד אחד לפני רישום בפנקס ההידרולוגים, לקבלת רשיון ולהסדרת התחום. ממש כמו הרופא, המהנדס, האדריכל ועורך הדין.

ועד אז, חשוב לדעת שקבלת הדוח ההידרולוגי מבוצעת על-ידי הידרולוג מוסמך.

אנחנו קוראים לך לבחור רק בהידרולוג מוסמך. ולבקש לראות אסמכתאות לכך. ממש כמו הרופא, המהנדס, האדריכל ועורך הדין.

שתפו מאמר זה