רשויות וגופים ציבוריים

"מרפיר פרויקטים" מלווה גופים ציבוריים ורשויות במגוון פרויקטים לפתרון בעיות הידרולוגיות. אנו אוהבים לחקור את האתגר ולסייע בידי אותם גופים להבין את המנגנונים של תנועת מים. מכאן אנו מחפשים את הדרך להפוך אותם ליתרון עבור התושב, השכונה והסביבה. אנחנו גאים לקחת חלק במאמצים להפוך את המים "ממִּטרד למַּשאב". 

במרחב האורבני אנו רשומים הן כספקים של עיריות שונות והן כיועצים חיצוניים במאגרי היועצים של הרשויות המונציפליות. אנו מייעצים בנושאים הקשורים לניהול נגר עירוני: תכנון רגיש למיםשימור מים ומניעת הצפות. בכך אנו מסייעים לעירייה או למועצה לשמור על עצמה כעל עיר רגישת מים.

בנוסף לאלה, אנו עורכים סקרים עירוניים הקשורים למים. בין השירותים שאנו יודעים לתת, על הצד הטוב ביותר: סקר הידרנטים, סקר תאי בקרה של שוחות ביוב, סקר תשתיות, סקר החלפת קבלנים ועוד.

במרחב הפתוח אנו מספקים סיוע בתכנון וייעוץ במגוון פרויקטים לניהול מרחבי או מקומי בזירות שונות כגון נחלים, מעיינות, שמורות טבע וכדומה. 

תוכלו למצוא אותנו בערוצים של נחל או בערוץ התקשורת הפרטי שלנו, וליצור איתנו קשר.

אגן ירוק כאמצעי לניהול נגר עירוני

כאן ביצענו מעקב, מדידות ובדיקות תפעוליות, מחשש לכשל בתפקוד מתמשך של ביופילטר המבוסס על קליטת מי גשמים וטיפול בהם, והמלצנו על פתרון להמשך תפעול תקין

כן, אנחנו גם קבלני משנה

יש הרבה דוחות בחוץ שאנחנו גאים לערוך עבור חברות הנדסה, הידרולוגיה ותשתיות, כקבלני משנה. בראשון שבהם, לו אנחנו מוקירים תודה, ביצענו ניתוח נתונים הידרומטריים והידרוגרפים לתכנון מניעת הצפות במרחב אורבני

הרצאות בנושאי הידרולוגיה

אנחנו מעבירים הרצאות שונות בנושאי הידרולוגיה בפני גופים שונים. חלק מההרצאות מכוונות לסטודנטים הלומדים במסלולים של ליווי בניה ירוקה. חלק מההרצאות הן עבור אדריכלי והנדסאי אדריכלות נוף. חלק הם לקהל מקצועי בכנסים הקשורים להידרולוגיה. וחלק לקהל חופשי, שסקרן להבין את הקשר ההדוק שבין המים שבטבע לתודעה האנושית
office@merphir.com
054.3188381

למען טבע עירוני

זכינו לסייע ל"פורום תושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה" בתל-אביב-יפו במאמציו לשמור על פנינת טבע בעיר. חוות הדעת ההידרולוגית שערכנו לפורום עוסקת בניהול נגר בחורשה עירונית בלב רמת אביב. מדובר בפרויקט עירוני שמערב את עירית תל-אביב ואדריכלי נוף מהשורה הראשונה, שקיבלו יעוץ הידרולוגי שהתמקד במיתון זרימות ושיכוך נגר גשם. המסמך יאפשר לעיריה להמשיך ולפתח את החורשה כמקום שבו יושהה הנגר אך בהיקפי פיתוח עדינים שישמרו על אופיה הטבעי של החורשה. חפשו בפייסבוק forum.teva

נחל תנינים - בקעת אלונה

כאן היינו חלק מצוות תכנון (בהובלת "מורן יעוץ ופיתוח") בפרויקט מורכב לתכנון ולשיקום נחל תנינים, מהמעלה ברמת מנשה ועד למורד במעגן מיכאל. במסגרת התכנון ביצענו הערכת איכויות וכמויות של מי השטפונות שעשויים לגלוש אל פשטי ההצפה בנחל

שימור קרקע - שמורת טבע
בני ציון

כאן הנחנו את מערך ההשקיה בפרויקט הדגל של שיקום שמורת הטבע הקסומה עבור רשות הטבע והגנים

ניהול גופי מים במרחב הפתוח

אנחנו מעורבים בפרויקט תכנון קונספטואלי של שילוב בין מעיינות לבין ערוצי זרימה במרחב האקווטי שבעמק המעיינות. הפרויקט כולל התבוננות בהיבטים של שחרור מעיינות, כמויות ואיכויות מים, שילוב ערוצים קיימים, חישובי רציפות זרימה, השפעה על מסדרונות אקוואטיים, קיום מרחב בריא אקו-הידרולוגי ועוד

הידרולוגיה והסעת המונים

"מרפיר פרויקטים" שמח ללוות את מיזם התחבורה להסעת המונים "רכבלית חיפה". הרכבלית מחברת בין התחנה המרכזית "המפרץ" לאוניברסיטת חיפה. כאן כתבנו דוח מקיף, המתמקד בהערכה הידרולוגית איכותית. מצד אחד בדקנו את השפעת התנאים ההידרולוגיים של הסביבה על עמודי התווך של ה"רכבלית". מצד שני הערכנו את תרומת הנגר העילי על סביבת העמודים.

בטון ומלט: פרדס-חנה-כרכור

בשלוש שכונות שונות בפרדס-חנה-כרכור ערכנו סקרים הידרולוגיים לניהול מי נגר עירוני. הסקרים כללו ניתוח ספיקות, נפחים וזרימות של נגר עילי למניעת הצפות ולשיפור איכות פני העיר וחיי התושבים

ניהול נגר לפי תקן 5281 - אשדוד

במיזם להקמת מעונות יום באשדוד, כתבנו מסמך הידרולוגי לניהול מי הנגר במתחם בהתאם לסעיף ההידרולוגי ולהנחיות התקן לבנייה ירוקה בת-קיימא, ת"י 5281.

הידרולוגיה משפטית - חוות דעת לבירור

אנחנו מעורבים בביצוע חקירות הידרולוגיות המיועדות למתן מענה בסוגיות משפטיות שעולות בעקבות מקרי הצפה עירונית. חוות הדעת ההידרולוגית כוללת בחינה איכותית של מקורות הזרימה והתנאים הסביבתיים שבגללם מוצפת הסביבה

ניהול והחדרת נגר: אשדוד

פרויקט הקמת מתחם חינוכי הכולל ישיבה תיכונית. בפרויקט זה תכננו את מערכת הניקוז בהתאמה לעוצמות גשם מחושבות ולאלמנטים נופיים שהכתיבה אדריכלית הנוף. כל המים במתחם תועלו מתחת לקרקע למתקני החדרה אל מי-התהום

"לא יכלו לשים שלט קטן?" - עינות רעף

באחד המקומות הסמוכים לכביש 6, ביצענו חקירה הידרו-גיאולוגית. זה סיפור בלשי שמתחקה אחרי מקורות המעיין, בין עמק יזרעאל לרכס הכרמל, בעקבות פגיעה סביבתית בו שארעה במהלך עבודות פיתוח מערך תשתיות כבישים ורכבת באזור

גשר אל העולם - הנמל החדש, חיפה

בעיצומה של בניית תשתיות הכנה למערך הכבישים במבואות הנמל החדש, כתבנו כאן חוות דעת הידרוגיאולוגית על הקשרים האפשריים בין מופעי מים עיליים לזרימות בתת-הקרקע