אז מה זה תיקון 8? מאמר שני בסדרה - מרפיר פרויקטים

אז מה זה תיקון 8? מאמר שני בסדרה

אז מה זה תיקון 8 לתמ"א 1?

סדרת מאמרים שעושה סדר בניהול הנגר העירוני.

המאמר הראשון עסק בסדר ראשוני כללי לתיקון 8.

זהו המאמר השני בסדרה, שמטרתו הרחבה על אודות תקופת החזרה של יעד הנפח לניהול.

 

בעבר, לפני שהוצע התיקון, פנה המתכנן לתמ"א 1 (או בשמה הנוסף: תמ"א אחת) שם מצא כי יש לנהל את הנגר תוך הותרת מינימום 15% משטח המגרש כשטח פנוי לחלחול טבעי לתת-הקרקע.

זו הגדרה כללית. חסרה בה, למשל, התיחסות לרציפות השטח.

(כלומר האם השטח המחלחל הוא אחד או שאפשר לתכנן הרבה שטחים קטנים. יש לזה משמעות שקשורה ליכולת הפיזית של השטח לקלוט כמויות מים ולחלחל.)

הגדרה זו יצרה אתגר לסופות קיצון. הסופות הללו הן נדירות. ההסתברות להתרחשותן קטנה מאד.

סופות הקיצון הן האתגר האמיתי לניהול נגר, מאחר ובהן נוצרות כמויות מים אדירות, בתוך פרק זמן קצר – דקות ספורות עד מספר שעות בודד.

על כך עונה תיקון 8, שאחד הסעיפים המרכזיים בו מתיחס לרכיב של נפח המים בניהול הנגר.

מדוע יעד הנפח הוא הנדרש לניהול?

מאחר ונפח המים הוא האתגר האמיתי, וניהול נכון שלו מונע הצפות ונזקים.

יעד הנפח שנקבע לניהול מתיחס לסופות גשם שההסתברות שלהן היא 2%. כלומר שסטטיסטית, הן חוזרות על עצמן רק פעם בחמישים שנה.

איך זה נקבע?

לשם כך תכנן מנהל התכנון מחשבון. המחשבון משקלל בתוכו ארבעה פרמטרים. הראשון, הוא שטח התוכנית שבה ההידרולוג מתכנן את ניהול הנגר. השני הוא השטח האטים, שעליו הגשם מצטבר והופך לנגר. השני הוא סוג הקרקע (מחלחלת או לא?) והרביעי הוא אזור הגשם בארץ, שכן תפרושת הגשם המרחבית שונה ממקום למקום.

פלט המחשבון מספק את יעד הנפח הנדרש: בתכניות קטנות (עד 5 דונם) – ידרש ההידרולוג להראות בחוות הדעת ההידרולוגית שהוא מספק מענה ל-50% מנפח הנגר שנוצר.

בתכניות גדולות יותר תצטרך חוות הדעת ההידרולוגית לכלול אמצעים לניהול הנגר בשיעור של 75% לפחות מהנגר שנוצר בתחומי התוכנית. (רוצה שנשלח לך את המחשבון המעודכן ביותר? אפשר לבקש כאן)

לעיתים, תשתנה התקופה לפי השימוש בשטח:

לעמידה ביעדי הנפח לניהול הנגר יש היבטים סביבתיים נרחבים. אחד מהם הוא סיוע למי הגשמים לחדור לקרקע ולהעשיר את מי התהום (מבוצע על ידי בור חלחול).

ניהול נכון, מביא להקטנת נפחי הנגר המגיעים בפרקי זמן קצרים אל מורד האגן.

הקטנת הספיקות הנלווית לכך מסייעת גם לצמצום נזקי סחף קרקע. שכן הקרקע היא המשאב החשוב ביותר כיום העומד בסכנה מתמשכת של צמצום, דלדול וזיהום.

תיקון 8 משתקף במסמך ניהול הנגר שאנחנו, ההידרולוגים עורכים.

כך מביא הניהול הנכון של הנגר העירוני לצמצום הספיקות ולהקטנת נפחי הנגר היוצאים בעת ארוע גשם במישרין אל המערכת העירונית, למניעת הצפות ולהשבה של מי הגשם אל מי התהום.

ממטרד למשאב, כבר אמרנו? (-:

שתפו מאמר זה