הידרולוגיה בבניה ירוקה - תקן 5281 - מרפיר פרויקטים

הידרולוגיה בבניה ירוקה – תקן 5281

יש לו מגוון שמות:

התקן הישראלי לבניה ירוקה, התקן לבניה ירוקה בת-קיימא או ת"י 5281.

רוב אלה שמכירים אותו קוראים לו פשוט ובקצרה – תקן 5281. חוות דעת הידרולוגית לבניה ירוקה מסתמכת, בין היתר, על מידע הידרולוגי משולב בעקרונות תקן 5281 ומסייעת כך לשמירה על הסביבה.

מהי בעצם בניה ירוקה?

הבניה הירוקה היא גישה שמטרתה להגביר שימוש בידע ובטכנולוגיה כדי להפחית את השפעת המבנים על סביבתם מבחינת צריכת משאבי טבע ואנרגיה. בלב הגישה עומדת תפיסה תכנונית העושה שילוב מושכל בין תנאי האקלים והסביבה לבין צרכי המשתמש תוך שמירה על רווחתו באמצעות שימוש של ידע, טכנולוגיות וצריכת משאבים רגישה.

אז מהו התקן בעצם?

התקן הוא למעשה כלי רב סעיפים וכולל המתיחס למגוון מדדים ובחינות המגדירות מבנים חדשים כ"מבנים ירוקים". התקן כולל מספר נושאי התיחסות כגון טיפול במי נגר, חסכון במים ובצריכת האנרגיה, פיתוח שטחים פתוחים באתר, אקולוגיה, בריאות, תחבורה ועוד. עמידה בתנאי התקן מקנה רמות הסמכה לבניה ירוקה. רמות ההסמכה באות לידי ביטוי בנקודות.

ואיך הוא קשור להידרולוגיה?

אחד הפרקים בתקן הוא ניהול מי נגר. תהליך ניהול מי הנגר מיושם באמצעים שונים של הפחתה, השהיה, אצירה וחלחול של מי הנגר הנוצרים בארוע גשם נתון. תפקידו של הידרולוג בניה ירוקה הוא להבין את כמויות הגשם היורד על המגרש, לפי הסתברויות ועוצמות חזרה, ולספק פתרונות סביבתיים מתאימים שיעמדו בהלימה עם דרישות התקן ועם אמצעים קיימים.

מי קובע את ההסתברויות?

התקן לבנייה ירוקה 5281 מכוון את ההידרולוג לחשב על פי הסתברות נתונה של 20%. הסתברות זו משמעה ניתוח של ארוע גשם בעל עוצמה נתונה, שהצפי הסטטיסטי לחזרתה הוא פעם בחמש שנים. מאחר וכל שנה החורף חוזר, וכל שנה ישנם גשמים, הרי שארוע שזמן חזרתו הוא 100% הוא ארוע שחוזר על עצמו כל שנה. עבור ארועים נדירים יותר, שעוצמתם רבה יותר, מחושבת ההסתברות בהתאם. כך למשל, ארוע, שעוצמות הגשם החזקות שבו נדירות ומופיעות מבחינה סטטיסטית פעם בחמישים שנה הוא ארוע שהסתברותו היא 2%.

ומה עוד?

בין מגוון הסעיפים ההידרולוגיים, נדרשת חוות דעת הידרולוגית לבנייה ירוקה להציג גם טיפול מינימלי ב-15% מהגשם שיורד על המגרש. זהו פרמטר שנקבע מתוך אחריות סביבתית להפחית את מקרי ההצפות במרחב העירוני ולהגביר את כמויות המים שניתן לשמר, כאשר העדיפות הברורה הינה להעביר את המים השפירים אל מי התהום, במקום שיעשו את דרכם אל הים ויומלחו בו.

אפשר לסכם, לפיכך, שההידרולוג מחזק את תחום הבניה הירוקה באמצעות דוחות ניהול הנגר. כך יכולה חוות דעת הידרולוגית לסייע בהפחתת הצפות ובהעשרת מי התהום. באופן ישיר הדבר מביא גם לעלייה באיכות החיים בבנין ובעיר, ונוצר מצב שבו כולם מרוצים: הן האדם, והן הסביבה.

שתפו מאמר זה