נספח ניקוז - מרפיר פרויקטים

נספח ניקוז

נספח ניקוז הינו מסמך תשתית הידרולוגי המוגש ככלי עזר לצד תכנית פיתוח לועדת התכנון. מאחר והוא מסמך מקצועי מלווה הוא קרוי נספח.

מה מטרות הנספח?

נספחי ניקוז הם חלק אחד והכרחי מתוכניות בינוי ערים (תב"ע) חדשות או כאלה המיועדות לעבור שינויים. קיימים מקרים בהם מוסד תכנוני מבקש נספח ניקוז כאשר מדובר בתכנית ייעודית אשר לה מאפיינים יחודיים, שהיבט הניקוז בהם הינו בעל משקל רב בתחום התכנית. עם תכניות אלה נמנות תכניות בניה (הן בינוי ערים והן בניית תשתיות, כבישים ומסילות ברזל) שנמצאות בטווח השפעתו של נחל או כאשר היקף הבנייה במתחם המתוכנן הוא גבוה. הנספח משמש, לפיכך, את המתכנן ויועציו בסיוע על שמירת אזור המיזם מהצפות שעלולות להתרחש והוא מאפשר התנהלות עתידית תקינה גם בעת סופות גשם קיצוניות.

מה בעצם יש בנספח ניקוז?

נספח מקצועי יכלול בתוכו מספר פרקים. הפרק המקדים יכלול תיאור של המערכת הגיאוגרפית וההידרולוגית של אזור התכנית, ברקע התכנית האדריכלית. ככל שעולה הצורך, ובהתאם לסוג התכנית, יפורטו גם פרמטרים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים. אחריו במסמך יפורטו הפרמטרים ההידרולוגיים וההידראוליים שמאפיינים את משטר הניקוז הצפוי – אותם יש לחשב לפי ארועי גשם שונים בעלי הסתברויות לחזרה. אלה עונים על הוראות התכנית והם גם מסייעים לרשות הניקוז המקומית לבחון את השתלבותה של התכנית בתכנון האסטרטגי של הניקוז הכללי בתחומי הרשות. את הנספח חותם תשריט המבטא את המצב הקיים בתכנית ואת עקרונות הניקוז הכלליים שאותם יש להטמיע בתכניות המפורטות.

אז האם מדובר בתכנית לניקוז?

משמו של הנספח ניתן ללמוד שאופיו של המסמך שונה מאופיה של תוכנית. הנספח הוא כלי המתאר את המצב הקיים ומפרט את המערכת ההידרולוגית עבור התכנית. ככזה הנספח מתווה את הדרך שלאורה יתכנן מהנדס הניקוז את האתר תוך התאמה בין הכתוב בו לעקרונות תכניות המתאר הארציות הרלוונטיות, ובהן תמ"א 1.

מי יכול לכתוב נספחי ניקוז?

מאחר ומדובר במסמך מורכב, המצריך תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר של המשטר ההידרולוגי בתחום התכנית, על הכותב אותו להיות הידרולוג מוסמך בקי ובעל נסיון והבנה הנדסית של ההשפעות ההדדיות של מערכות גשמים על המרחב הקרקעי שעליו הם נופלים. עבודת ההידרולוג תבוא לידי ביטוי בסנכרון של צרכי הסביבה עם צרכי הפיתוח. כך למשל יצביע ההידרולוג הכותב את הנספח על צרכיו של הנחל כפנוי מבינוי ומאידך ידע לתכנן מחדש את רצועת השפעתו של נחל בתחומי התכנית, והכל בהתאם לכללי שימור נגר ולפי העניין וההנחיות שלאורן יכתוב את המסמך.

שתפו מאמר זה