על תוכנית הידרולוגית להחדרת מי נגר - מרפיר פרויקטים

על תוכנית הידרולוגית להחדרת מי נגר

הבנייה הרוויה באזורים העירוניים מספקת אתגרים סביבתיים. אחד המשמעותיים שבהם הוא הנגר העילי.

מה הכוונה? השינויים שמבצע האדם בסביבה העירונית משפיעים על התנהלות המים במרחב: הן באזור שבו הגשם יורד והן במקומות שבהם המים זורמים.

זרימה נוצרת כאשר הקרקע הטבעית מכוסה בריצוף, בטון או אספלט. בשפה של ההידרולוגים המונח נקרא נגר. נגר יווצר מכל משטח שהוא אחר מקרקע. נגר יכול להיווצר גם על קרקע בתנאים מסוימים. כדי שתתקיים לתושבים בעיר איכות חיים טובה לאורך זמן יש לקחת בחשבון את עוצמות השינויים שחלים על הקרקע. זאת מכיוון שהשינויים הללו ממלאים תפקיד מהותי בהיקף ההצפות. היקף ההצפות תלוי כמובן גם באיכות הגשמים. גשמים בעוצמות חזקות מביאים להצפות בעוצמות משתנות.

תהליך הבנייה מערב מתכננים ותכניות אדריכליות רבות. במבט-על, על תכנית אדריכלית, אפשר לראות מגוון של שטחים: כניסה לבניין, מיסעה, רמפה, שביל, חצר אנגלית וגם מרתף. כל אלה מהווים שטח מגביל חלחול עבור מי הגשם. כך המים נאספים בנקודה אחת, מצטברים והופכים לגוף מספיק גדול כך שהוא מתחיל לנזול. כלומר, הופך לנגר.

בתוך התכניות הללו משתלבת התכנית לניהול מי הנגר. במקום שהמים יציפו אזורים מסוימים במגרש או במרחב, מתכנן ההידרולוג את דרכם כך שהם יזרמו למקום מועדף ולפי העניין.

ההידרולוג אמון גם על הראייה המרחבית של מחזור המים בכלל, ומקורות המים בפרט. במקרים רבים יתכנן ההידרולוג את התכנית ההידרולוגית כך שחלק ממי הגשם שיורד על המגרש יופנו למתקני החדרה לתת-הקרקע.

ואז? שם, בעומק הקרקע יכולים מי הגשמים לחלחל עד שהם מגיעים לאקוויפר, אותו מאגר מים תת-קרקעי, עצום בגודלו, שבו נמצאים רבים ממקורות מי השתיה של ארצנו. באזור החוף ההחדרה חשובה כדי למנוע חדירת מי ים לתוך האקוויפר.

מדוע לשם דווקא ולא לנחל הקרוב? יש לכך מספר סיבות. החשובה שבהן היא שמירה על המים כמים מתוקים שניתן לשאוב אותם ולספק אותם כמי שתיה. תהליך זול מאשר התפלת מי ים. נגר שיזרום אל הנחל סופו להגיע אל הים, שם המים יהפכו למלוחים.

מדוע הידרולוג ולא אדריכל? כל אחד ותחום ההתמחות שלו. ההידרולוג מבין את אופיים של מי הנגר. ההידרולוג הוא זה שמכיר את תכונותיהם של המים. את השינויים שלהם בטמפרטורה, בצמיגות, בתנועה. את האנרגיה שלהם, את היחסים שלהם עם קרקעות שונות. את ההשפעות שיש לעוצמת גשם על חידור ועל נגר. ומאחר ועוצמת הגשם קשורה לשלושה מימדים – זמן, מרחב והסתברות – על ההידרולוג לבחון בתשומת לב רבה את הקשרים והיחסים שבין הגשם לבין המשטח שעליו הוא יורד והנגר שאפשר שיתפתח. כך הוא ישפיע לעתיד גם על מארג היחסים שמתקיימים בין היזם, לעירייה, לתושבים ולסביבה.

שתפו מאמר זה