הידרולוגיה משפטית - יש דבר כזה - מרפיר פרויקטים

הידרולוגיה משפטית – יש דבר כזה

ההידרולוגיה היא לימוד עולם המים. השימושים במידע הזה יכולים להיות מגוונים, ורובם מתכנסים לדוחות ולחוות הדעת ההידרולוגיות שאנחנו כותבים.

אז מי צריך דוח הידרולוגי?

יש לזכור שהמים נעים בטבע במחזוריות. הם נמצאים פעם בשמיים, פעם בים, ופעם ביבשה. במקרים רבים הם משנים צורה. במקרים רבים הם נמצאים במקומות שונים. הזרימה שלהם מתמדת. לכן, מגוון המפגשים שבהן נתקל האדם באיתני הטבע הוא רב. איכות המפגש תלויה בתפיסת העולם של האדם.

כאשר האדם חווה תופעה הידרולוגית כקשורה אליו, וכאשר זה מצטרף למצב של חוסר נוחות שלו אל מול התופעה, הוא ישאף לתקן את העוול שנגרם לו. במקרים רבים, תהפוך הסוגיה ממפגש פשוט של אדם ומים, לסוגיה משפטית.

אז איך משתלבת ההידרולוגיה בסוגיה המשפטית?

הניתוח ההידרולוגי לצרכי הסוגיה המשפטית כולל בחינה מדוקדקת של הסיבות ההידרולוגיות והתוצאות להן. במקרים כאלה, יש צורך לברר מה היו התנאים במציאות של אותו מפגש של האדם מול המים. מה היו הסיבות להופעת מצבים? מה היו התוצאות להן? כך עבור מהלך הארוע כולו.

מתוך כך עולות השאלות מה היו התנאים שקדמו לארוע, מי הם המעורבים הקשורים לארוע, מה היו הפעולות של כל גורם וגורם בארוע (גם אי-פעילות נחשבת לפעילות, במקרה הזה), מהם המאפיינים ההידרולוגיים של הארוע, מה היה מהלך הארוע וכדומה.

מה יכיל דוח הידרולוגי לבחינה משפטית?

ראשית, אנחנו נבחן את הסביבה. נלמד מהם התנאים האקלימיים השוררים באזור. מהי כמות המשקעים ומהו משטר הגשמים. מהם התנאים הטופוגרפיים במקום – עמק? נחל? הר? מהם מאפייני המסלע והקרקע באזור? מהם השימושים שנעשים על הקרקע? האם הם טבעיים או לא? מהם התנאים ההידרולוגיים של אגן ההיקוות? מהם השיפועים במקום? מהי תכסית קוי ריכוז הזרימות? ועוד ועוד מאפיינים המהווים למעשה סיבות. כך נאסוף את המידע הכללי.

לאחר מכן נעמיק ללמוד את הארוע ההידרולוגי היחודי שעליו נסובה המחלוקת המשפטית. מהם המאפיינים שלו? מה היה מהלכו ומשך הזמן שארך? הנתונים שיאספו מהארוע המוגדר הם, למעשה, מאפיינים המהווים תוצאות של תנאי הרקע מצד אחד, וסיבות (לנזקים, למשל) מצד שני.

צללנו עמוק מדי? הנה השנורקל: באמצעות ההבנה של המערכת הגלובלית, ובאמצעות ההבנה של הארוע שאותו אנחנו באים לחקור, נוכל להצביע על הסיבות שהביאו לתוצאות.

האם אפשר לדעת מראש את "השורה התחתונה" של הדוח?

לעיתים רחוקות כן, וגם זה תלוי בידע המוקדם שיש בידינו ובניסיון. ברוב המקרים, נדרשת חקירה יסודית, בתשומת לב. הפרטים חשובים להבין מה היה. לעיתים סברה, או מחשבה, לגבי "מה היה שם?" אפשר שתתברר כשגויה, והמציאות מראה שהנתונים הם אחרים…

אם כן, רק הידרולוג מומחה יכול לבצע חקירה הידרולוגית משפטית?

נכון, זה שילוב של מקצועיות הידרולוגית לצד הבנה עמוקה של השפה המקצועית. רק להידרולוג מומחה יש כלים מקצועיים וניסיון לבחון את הסביבה ואת הארוע המדובר, ורק הוא יכול לשפוך אור על תחום המים בסוגיה. זאת במקביל לעריכת דוחות ברמה לשונית גבוהה תוך ניסוח מוקפד של המציאות, כפי שהתבררה בחקירה המקיפה.

שתפו מאמר זה