החלחול: בור בלי תחתית? - מרפיר פרויקטים

החלחול: בור בלי תחתית?

"לא הגיאוגרף הוא היוצא לשוט בארץ ולערֹך את חשבון הערים והנהרות, ההרים והימים, האוקינוסים והמדברות," אמר הגיאוגרף לנסיך הקטן שישב על שולחנו ושוחח איתו על דברים חשובים. (מתוך "הנסיך הקטן", אנטואן דה סנט אכזיפרי)

מה שנקרא – כל אחד וסדרי העדיפויות שלו.

זה תופס גם לגבי מים?

בחיים כמו בחיים – גם למי גשם יש את היכולות שלהם. מרגע שהם פוגשים בקרקע כטיפות, המים מתארגנים על עצמם מחדש. הטיפות נפגשות זו בזו, יוצרות גוף מים אחד והם מתחילים לזרום. חלק ממי הגשם יחלחל לקרקע – אם הקרקע חשופה. קרקעות חרסיתיות מתנפחות במגע עם מים ומביאות לחלחול איטי למדי. כך שחלק מהמים יצור שלוליות ויגרום להצפות ולזרימה ניכרת בערוצים ובתעלות הניקוז. בקרקעות חוליות החלחול מהיר, ורוב המים יחדור לתוך הקרקע, לעיתים בזרמים נפרדים שחלקם מהיר יותר מאחרים.

וסדר עדיפות הידרולוגי?

העסק נהיה מעניין יותר, כשמדובר בקרקעות מכוסות במשטחי אבן או בטון כמו באזורים אורבניים מבונים. גם אז לכל בעיה יש את הפתרון שלה. כאשר באים לנהל את הנגר העירוני, אחד הפתרונות המעניינים הוא לקדוח בור חלחול, דרכו יחלחלו המים ישירות לתת-הקרקע ומשם למי התהום.

איך זה עובד?

השיטה היא קידוח בור לעומק הקרקע עד לשכבה מחלחלת, או לתוך האקוויפר עצמו. אל תוך הבור מכניסים צינור מיוחד אשר קולט את המים הזורמים בצינורות מי הגשם. הצינור עצמו מחורץ בכל היקפו בחריצים דקים. מי גשם המגיעים אל הבור ממלאים אותו ויוצאים דרך החריצים שבצינור אל שכבות הקרקע שבעומק. באמצעות מתקנים דוגמת בורות חלחול פוחתת כמות הנגר העירוני שבעיר – הן במערכות הניקוז והן ברחובות. מעין בור בלי תחתית.

פשוט לקדוח ולהכניס צינור?

הידרולוגיה היא מדע מורכב שכרוך בחישובים. על ההידרולוג לדעת את נתוני אגן ההיקוות המקומי שאליו הוא מתיחס ולאילו נתוני גשם להתיחס, לחשב את קצב החלחול ולהתאים לו את מידות הבור (קוטר ועומק). שאלה נוספת שעולה ויש לתת עליה מענה היא איך לזהות את מה שיש בעומק הבור? האם יש שם שכבות של חרסית אטימה או שמדובר בחול מחלחל?

זיהוי שכבות תת-הקרקע והתאמת הפתרון ההידרולוגי הם צעדים בעלי חשיבות ממעלה ראשונה עבור היזם, הדיירים, העיר והסביבה. בעזרת נתונים אלה אנחנו ממליצים ללקוחות על פתרונות לניהול מי הנגר אצלם במגרש, מקדמים להם את הפרויקט. ומעלים את ערכו של הבניין שבו הם משקיעים.

אנחנו מעדיפים שמשאב המים הוא זה שיזרום לעבר בור בלי תחתית מאשר משאביו של היזם.

 

(כתב: יוחאי ברנאי)

שתפו מאמר זה