תחזוקת תעלות ניקוז? סופר חשובה! - מרפיר פרויקטים

תחזוקת תעלות ניקוז? סופר חשובה!

חורף. את הכתבות שעוסקות בשינויי אקלים רובנו קוראים בעיון. רובנו גם מבינים שחל שינוי במשטר הגשמים באזורנו.

מה הכוונה בעצם "שינוי במשטר הגשמים"? מדובר על השפעות אקלימיות גלובליות שקשורות להתחממות כדור הארץ, התחממות האוקיאנוסים, התחממות הקטבים (כל שינוי, גם של עשירית מעלה, הוא שינוי משמעותי מאד), שינוי בעוצמות זרמי הסילון ורוחות גלובליות והווצרות ענני גשם והסעתם במרחב. כל אלה מביאים לשינויים במספר ימי הגשם השנתיים ובעלייה בעוצמות הגשמים היורדים בעת הארוע עצמו.

ארץ ישראל היא חלק ממחזור הגשמים הזה ומושפעת ממנו.

אנחנו, ההידרולוגים, לומדים את הנושא, ומסייעים ליזמים הבונים לשמור על הסביבה ועל המים שבסביבה. התכנון הרגיש למים שומר את הנגר בתחומי המגרש. מחוץ למגרש הפרטי נכון לאגום את המים ולהפנותם לאתרי חלחול. וטוב שיש גם מים שמתנקזים לתעלות הניקוז שמגיעות בסופו של דבר אל הים. גם הים צריך מים מתוקים כדי שיוכל לשמור על מאזן האידוי שלו.

אלא שהשילוב של עלייה בעוצמות הגשם עם הבינוי הנרחב ואטימת שטחים מחלחלים בעקבותיו, מביאים לעלייה בכמות הנֶגֶר, כלומר לכמויות מים הולכות וגדלות שזורמות לתעלות הניקוז. ועם העלייה בכמויות הנֶגֶר שמגיעות לתעלות ניקוז אנו עדים למקרים הולכים ונשנים של הצפות ביישובים שונים.

החלטנו לצאת לשטח, ולבדוק מקרוב. באחד מימי החורף הלכנו אל תעלת ניקוז כזו באחת הרשויות העירוניות במישור החוף. רצינו לראות איך היא מתפקדת. הבחירה היתה די אקראית והיא נעשתה, פשוט, כשעברנו לידה וראינו שהיא מלאה מים, כמעט עד גובה הכביש הסמוך שבו נסענו.

אנחנו היינו מופתעים ממה שגילינו… במחשבה שנייה, הבנו שבתוך מערך הסיבות להצפות, יש גם את גורם התחזוקה.

מה זאת אומרת תחזוקה?

אנחנו, במרפיר פרויקטים נותנים משקל ומשמעות למילים. חלק מתפיסת עולם מקצועית שלפיה אנחנו מדייקים את ההתבוננות שלנו בתופעות שקשורות להידרולוגיה והנדסת מים. אנחנו מתבוננים במילים באותה תשומת לב שבה אנחנו מתבוננים בתנועת מים.

תחזוקה היא מילה שמקורה בשורש חז"ק. אנחנו מבינים אותה כסדרת פעולות ואמצעים שיש לבצע כדי שהמערכת תמשיך להיות חזקה. כלומר, כדי שתעלת ניקוז תהיה תעלה שבאמצעותה יתבצע הניקוז המקומי, עליה להמשיך, כל שנה, להיות תעלה. כזו שהמידות שלה ישארו לפי תכנון מהנדס הניקוז שתכנן אותה. כזו שהתוואי שלה יהיה נקי ממכשולים ומהפרעות לזרימה, כמו עגלות של סופר, או ערימות עפר ופסולת. כזו, שהמים שמגיעים אליה יוכלו לזרום בה בחופשיות. כזו שתנקז את האזור. שתקלוט אליה את עומס המים מהשכונה או מהרחוב.

אז זה רק תחזוקה?

ודאי שלא רק תחזוקה. ישנם גורמים נוספים שמעורבים במקרי הצפה. יחד עם זאת, תחזוקה היא מילת מפתח, או פעולת מפתח בניהול נכון של מערך ניקוז עירוני. בתחזוקה נאותה, שבה כלולה הסרת מכשולים לזרימה כגון חפצים, פסולת או ערימות עפר, ניתן לצמצם את היקף ההצפות במקומות מסוימים, ולאפשר ניקוז יעיל תוך שמירה על איכות החיים והסביבה.

 

שתפו מאמר זה