מה שנובע מלחץ - ושחרור של העין - מרפיר פרויקטים

מה שנובע מלחץ – ושחרור של העין

פעם באיזה זמן גיאולוגי, עובר כדור הארץ טלטלה שמשנה את פניו. בתהליכים אלה נוצרים לחצים וקימוטים.

מה הכוונה ב"קימוט"?

ממש כמו שזה נשמע, היבשה עצמה מתקמטת. שרשרות הרים (כמו ה"אלפים", למשל) הם תוצאה של אזור ביבשה, שהיה פעם מישור אופקי, ותזוזות בכדור הארץ הביאו לכך שהוא התקמט. הוא שינה את הצורה שלו כמו שמקמטים נייר. וכמו נייר, הקימוט כשלעצמו מביא לשינוי בצוּרת הסלע אך לא בהכרח נוצר שינוי בסוג המסלע או במבנה הפנימי שלו (אם כי, גם זה קורה בתהליכים גיאולוגיים מסוימים).

ומה התוצאה של זה?

אחד התוצרים של תהליך הקימוט הוא שינויים בכיווני הזרימה של מים על פני השטח, או שינויים בכיווני הזרימה של המים על גבי שכבות של מסלע בתת-הקרקע. מי שמצליח לדמיין את זה, יכול להבין שבתת-הקרקע נוצר שינוי צורה של אקוויפר. כלומר, אם לפני התהליך האקוויפר היה נתון בין שתי שכבות מסלע אופקיות, הרי שלאחר היווצרות של קימוט, מקבל האקוויפר צורה חדשה.

איך זה קשור להידרולוגיה?

מאחר והשכבות בתת-הקרקע עשויות מחומרים שונים, חלקם מתקמטים יותר וחלקם פחות. כך שקימוט מביא לכך ששכבות מסוימות לוחצות על שכבות אחרות. כתוצאה מכך נוצר גם לחץ של הקרקע על המים שבאקוויפר. במצב כזה, למשל, אפשר לראות שבשולי האקוויפר, באזורים הגבוהים שלו, מוצאים את דרכם החוצה מים ונובעים במעיין. הלחץ הזה נקרא לחץ פיאזומטרי (piezometric pressure). 

למה זה חשוב?

חשוב ומעניין: הלחץ בעצם מבטא את מידת האנרגיה האצורה באקוויפר, במי התהום. ואחת השיטות שמשתמשים בה כדי לדעת מהי עוצמת הלחץ של מי התהום היא פיאזומטר. הפיאזומטר הוא מתקן עשוי צינור המוחדר לעומק מי התהום באמצעות קידוח קרקע. ראש הצינור בולט מעל הקרקע. בקצה הצינור קדוחים חורים המאפשרים כניסת מים לתוך הצינור. מאחר וראש הצינור פתוח לאוויר האטמוספרי, מים שיכנסו בעומק הקרקע אל הצינור יעלו בתוך הצינור.

עד לאיזה גובה?

נכון, עד לגובה האבסולוטי המקסימלי שבו נמצאים המים שבשולי האקוויפר. מזה ניתן ללמוד על תנועת מים בתוך הקרקע, כמו גם להעריך כמויות של מים בתת-הקרקע. המידע מסייע גם לתכנן את ביסוסם של מבנים בקרקע. 

חוות דעת הידרולוגית מקצועית, בוחנת את פני השטח ואת מה שנסתר מהעין ומתמקדת גם בחלקים החסרים שבאתגר ההידרולוגי של הלקוח. אנחנו ב"מרפיר" נותנים תשומת לב לתנאים המקדימים של הקרקע והמים שבה, וממפּים את הגורמים שיכולים להוות סיבות, או תוצאות, לחוזקם של מבנים כאלה ואחרים. כך אנחנו מביאים ערך ללקוחות שלנו, ללקוחות שלו, לרשות, לסביבה ולנו.

שתפו מאמר זה