שלום תמ"א אחת, להתראות תמ"א 34ב4 - מרפיר פרויקטים

שלום תמ"א אחת, להתראות תמ"א 34ב4

 

מהי תוכנית מתאר?

תוכנית מתאר ארצית (בראשי תיבות – תמ"א) היא תוכנית המתווה קווים מנחים כלליים שהוראותיהם חלות על כל שטחי מדינת ישראל. תכניות מתאר ארציות נועדו כדי להשפיע על מגמות תכנון אחידות במחוזות השונים ועל מיזמים שלהם חשיבות ציבורית או לאומית. תכניות המתאר משמשות את הוועדות המחוזיות והמקומיות בבואן לקבוע מפרטי תכנון עקרוניים וכלליים.

תמ"א אחת היא תכנית מתאר ארצית. זוהי תכנית מתאר כוללת המאחדת בתוכה מספר תכניות מתאר ארציות (תמ"אות) בתחומים שונים כגון תשתיות ושטחים פתוחים. התכנית החליפה בתחילת 2020 את תמ"א 34ב4.

אז מה מיוחד בתמ"א אחת?

בעבר היו תכניות מתאר רבות שעסקו בתחומים שונים, כל תכנית ושפתה. ריבוי התכניות השונות הביא לסתירות ביניהן, לפערי מידע. תמ"א אחת איחדה את כולן תחת חטיבות משותפות, ויצרה בהירות נושאית ושפתית. נושאי התכנון בתמ"א אחת שונים ונפרדים. התכנית מיחדת פרקים נושאיים מגוונים כגון מים, תחנות ומתקנים ליצור חשמל, דרכים ומסילות ברזל, פסולת וכן שטחים פתוחים כגון שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות, נחלים וחופים, ועוד. אחד היתרונות בתמ"א אחת הוא בהִצמדוּת עורכיה (בהובלת מוטי קפלן) לשפה כנה, פשוטה ומחייבת. 

ומה הקשר בין תמ"א אחת למים?

תמ"א אחת נועדה להוות מסגרת תכנונית כוללת. חטיבת התשתיות בתמ"א כוללת את ההתיחסויות לנושאי שימור משאבי מים. פרק המים משלב בתוכו כללים לניצול נכון ויעיל של משאב המים ולהגנה על מקורות מי התהום מפגיעת שימושי האדם. בתוך אלה הונחו הנחיות לשימור ולניצול של מי הנגר העילי במתכונת מיטיבה לסביבה מתוך מטרה להקטין את נזקי ההצפות, שהן מנת חלקם של אזורים רבים בארץ. כדי להשיג מטרה זו מייעדת התכנית שטחים למפעלי החדרה ולאתרי החדרה ומתן הוראות לתכנונם.

ומה הקשר להידרולוגיה?

הפרק מנחה את ההידרולוג הבא לכתוב דוח הידרולוגי לניהול מי נגר ומצייד אותו בעקרונות תכנוניים. הפרק מגדיר כי הוראות תכנית שימור וניצול מי נגר עילי יקבעו בהתחשבות במגמות התכנון הכללי של התכנית הנדונה ואופי הבינוי שמוצע על-פיה מול המאפיינים הפיסיים של המקום עליו חלה התכנית. מאפיינים אלה כוללים את המערכת ההידרולוגית הטבעית, כמויות ועוצמות הגשמים, יכולת החידור של הקרקע והמִסלע, המבנה הטופוגרפי, שיקולים של מניעת זיהום מי תהום ומניעת הצפות.

בתמ"א ימצא ההידרולוג התיחסות לשטחים חדירי מים בשטח המגרש שבאמצעותם ניתן לאפשר קליטת כמות גדולה ככל שניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש.

כן עוסקת התכנית בהיבטים של תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, מיוערים, איגום מים, בעקרונות החדרת מים לתת-הקרקע והיא מאפיינת את התפיסה הלאומית הנוגעת להעשרה ולהגנה על מי-התהום.

בנוסף מנחה תמ"א אחת הנחיות להקמת מאגרים להשהיה ולניצול ישיר של מי נגר עילי והיא קובעת הנחיות לבניה המעשירה מי תהום והנחיות להגנה מפני חדירת מזהמים למי התהום.

תמ"א אחת מופיעה גם בכינוי תמ"א 1. 

שתפו מאמר זה