ניהול נגר עירוני - מרפיר פרויקטים

ניהול נגר עירוני

מחקרים רבים, המתבססים על מודלים אקלימיים, מצביעים על מגמה של ירידה בכמויות המשקעים בישראל, זאת אל מול מגמה המצביעה על כך שכמויות המשקעים צפויות לגבור משמעותית דווקא בערים ובאזורים אורבניים שמקורם בשינויים בשימושי הקרקע ומעבר מעיבוד חקלאי של שטחים פתוחים לבניה ועיור. רוב האזורים הללו ממוקמים לאורך רצועת החוף.

מאחר ותהליכי עיור מביאים להגברת העליה בספיקות השיא של הנגר העירוני ולעלייה בנפחים, נכון להתיחס גם למקומן של מערכות הכוללות מתקנים שתכליתם איסוף, קליטה והובלת מי הנגר אל מחוץ ומעבר למרחב הבנוי.

מהו נגר עירוני?

כאשר יורד גשם, חלק מהמים מחלחל לקרקע. גשם שיורד על משטח אטים, יצטבר לגוף מים זורם. זהו נגר, והוא אופייני לשטחים מבונים, לכן קרוי "נגר עירוני".

מדוע נדרש לנהל נגר?

מאחר ובהעדר ניהול עלול הנגר להביא להצפות ולנזקים לרכוש ולסביבה.

מה כולל ניהול נגר?

ניהול הנגר כולל הפעלת מגוון אמצעים להקטנת ספיקות שיא של הנגר, לאחר שנגר החל זורם במרחב האורבני, או להשהיית נפח המים.

אחד מאמצעים אלה הינו מערכת המאפשרת תפיסה והשהית נגר על גגות תוך קיום מתמשך של צמחיה המכסה חלקים מגג הבניין. צמחים אלה עושים שימוש במים ומשהים את הגעתם למערכות הניקוז. גג כזה מעלה את איכות החיים בעיר כתוצאה משיפור פני העיר והגדלת השטחים הירוקים. גג כזה מסוגל לספוג עד 40% מכמות הגשם השנתית.

גם הותרת שטחים שבהן קרקע נותרת חשופה ומאפשרת חלחול מקומי, כגון גינות, היא דוגמא לניהול נגר.

ניתן להסב פארק עירוני או כיכר ולהפכם לאתר קולט מי נגר, שיכול לסייע למלא תפקיד חשוב בניהול הנגר העירוני ולמנוע הצפות.

באזורים אטומים נרחבים, כגון מגרשי חניה ומדרכות, ניתן לשלב ריצוף מחלחל או אריחי דשא שבאמצעותם ניתן לרכז את מי הנגר כך שיחלחלו לקרקע.

מיכלי אגירה והשהיה הם דוגמא נוספת לאמצעי ניהול נגר. מים היורדים מגגות, נאצרים במיכלים ומשתחררים על-ידי משאבות, או שחרור פסיבי, למערכת הניקוז לאחר שסופת הגשם שככה.

אמצעי מקובל נוסף להשבת מים אל הסביבה, כמשאב, הינו השימוש בבורות חלחול. אלה הם למעשה קידוחי עומק בקרקע, שאליהם מחדירים צינור מחורר. מים המגיעים ממרזב הגג, זורמים דרך צנרת סגורה לתוך הבור, ומחלחלים בו אל מי-התהום. יש המכירים את בורות החלחול כקידוחי החדרה.

בישראל, ניהול נכון של הנגר העירוני בתחום ההתחדשות העירונית משיג שתי מטרות חשובות: גם תוספת משמעותית למשאבי המים של ישראל כתוצאה מהחדרה של נגר עירוני באיכות טובה למי התהום, ביחוד כשמשאב המים הוא מוגבל. גם תרומה לאיכות החיים בעיר בזכות החתירה להקטנת השכיחות, העוצמה והנזקים של הצפות בעיר. לשם כך יש לראות את המים כמשאב, ולערב הידרולוג מומחה לניהול נגר עירוני.

שתפו מאמר זה