מים הם מים הם מים? - מרפיר פרויקטים

מים הם מים הם מים?

 

דוח חוות דעת הידרולוגית הוא כלי לניהול נגר עירוני, כנדבך אחד של בניה משמרת מים.
עבודת הידרולוג מוסמך בתחום ניהול הנגר היא לוודא שהמים במגרש של היזם מושהים או מושבים למי התהום. בכך מתבטא שימור הנגר במונח "בניה משמרת מים". הסיבה העומדת בבסיס הרצון לשימור מים, הכולל השהיית מים או השבתם למי התהום נובעת מהרצון למנוע הצפות, מחד, ולסייע על שמירת אקוויפר מי השתיה של מישור החוף. למען האדם והסביבה.

איך חוות דעת הידרולוגית וניהול נגר קשורים לסיוע על שמירת האקוויפר?

אקוויפר החוף הוא אקוויפר שמתמלא ממי גשמים היורדים על שטחים חשופים ומחלחלים בהם, עד שהם מגיעים אל גוף האקוויפר. המים, באופן טבעי, יכולים לחלחל מפני הקרקע רק כאשר הרציפות למי התהום נשמרת. במילים אחרות, כשלא בונים מרתף או בניה אחרת שמפריעה להם לזרום. זהו המצב הטבעי.

ומה תפקידו של יועץ ההידרולוגיה בזה?

לפעמים שיקולי ההידרולוג הם לעשות שימוש במי גשם שיורדים במגרש ולכלול בחוות הדעת ההידרולוגית תוכנית להחדרת מי נגר ישירות למי התהום, או לבנות עבורם בור חלחול עמוק בקרקע שיקלוט מים מגגות ומרפסות ובו המים יחלחלו אל הקרקע וימנעו הצפה. כמובן שתהליך זה לוקח בחשבון את סוג הקרקע במקום ואת יכולת החלחול שלה.
כלומר חוות הדעת ההידרולוגית מתיחסת רק לנגר גגות ומרפסות?
לא רק, אבל יועץ הידרולוג מוסמך יתן דגש על שימור של מים אלה מאחר ועל משטחי הגגות והמרפסות מתפתח בדרך כלל נגר שנחשב לנקי. על גגות ומרפסות הסיכוי להמצאותם של חומרים מזוהמים הוא נמוך. לכן החדרת מי גגות ומרפסות, או העברתם לבורות חלחול, בטוחה לבריאות הציבור ששותה את אותם מים, לאחר ששואבים אותם מאותו אקוויפר…
בניגוד לכך, במגרשים שבהם קיימת תנועת מכוניות, למשל, סביר שנמצא שמנים ודלקים שדלפו מכלי הרכב. אלה עלולים להגיע לבור החלחול או לבור ההחדרה ועלולים לזהם כך את מי התהום שאותם אנחנו (או בני משפחה שלנו בישוב אחר) – שותים.
וזו המשמעות העמוקה של "ניהול" כפי שהיא מתבטאת בדוח של יועץ הידרולוג מוסמך. חוות דעת הידרולוגית מקיפה כוללת הן מיפוי מעמיק ואחראי של המורכבות ההידרולוגית במגרש מבחינת מאפייני הנגר הנוצר על המשטחים השונים והן תכנון צעדים לשמירה על תרומתם של מי נגר גגות לשימור מים טובים לאדם ולסביבה.

שתפו מאמר זה