בור חלחול או בור החדרה? - מרפיר פרויקטים

בור חלחול או בור החדרה?

מאמר קצר על טכנולוגיות לניהול מי נגר עירוני.

תשומת הלב הרבה שמקבל משאב הנגר העירוני מביאה אותנו, ההידרולוגים, לחפש טכנולוגיות לניהול הנגר.

מדוע ניהול נגר?

מכיוון שבעבר התפיסה הרווחת היתה שנגר עילי, שנוצר עם ירידת המשקעים מהווה מטרד סביבתי, ויש להרחיקו במהירות לתעלות הניקוז ומהן לנחלים ולים.

עם הזמן התגבשה ההבנה שמאזן המים מתערער. מצד אחד האדם שואב את המים ממי התהום, אך מצד שני הוא מונע ממי גשמים לחלחל בחזרה למי התהום, מאחר ושטחים רבים הופכים לשלמת בטון ומלט.

אחת הדרכים שנועדו להשבת מים לקרקע היא החדרתם של מי גשמים לעומק תת-הקרקע.

אז זה בור חלחול או בור החדרה? 

קודם בואו נבין על מה מדובר.

בסופו של דבר, מדובר על קידוח לעומק הקרקע והתקנת מתקן צינור, שמקבל מים מגגות ומרפסות, באמצעות מרזבים (ידועים גם בשם צמ"ג, צינורות מי גשם).

בחלק מהקידוחים היו מחדירים צינור מחורץ בלבד. דרך החריצים מים היו מחלחלים לתת-הקרקע, ולכן המוצר נקרא "בור חלחול".

עם הזמן התפתחה ההכרה שיש לספק לבורות מים נקיים מלכלוך כמו עלים או סדימנטים (חלקיקי קרקע) שנסחפים עם המים.

כדי לבצע זאת נוספו לצינור שוחות שיקוע וסינון, שבהן שקעו הסדימנטים והלכלוך, והמים עוברים דרך מסננת דקה לעבר הצינור המחורץ, וממנו לתת-הקרקע.

אז זה בור חלחול או בור החדרה?

אכן, זה מבלבל. בעבר היה הנושא מעורפל, והמונחים שימשו פעם לתאר את הצינור בלבד ופעם את המערכת המורכבת.

כיום הנושא מוסדר מעט יותר. השיטה הראשונה, בה החדירו לתת-הקרקע צינור בלבד, נקראת בור חלחול.

השיטה החדשה, בה מקדימות את צינור החלחול שוחות שתפקידן ניקוי המים, נקראת בור החדרה.

ובמה משתמשים כיום?

כיום ידוע שבור החלחול הינו שימוש בשיטה מיושנת שיש לה חסרונות תפעוליים רבים. כדי לשמור על מתקן נקי, שיעבוד לאורך שנים הוכנס המפרט של בור החדרה.

מה הוא כולל?

כפי שתיארנו הוא כולל בראש ובראשונה שוחת שיקוע ובה מסננת. משוחת השיקוע עוברים המים לשוחת קידוח מקדימה, שנועדה בעיקר לתחזוקה שוטפת אך גם לסינון נוסף של המים.

בתחתית בור ההחדרה מקטע קצר ואטום של צינור ופקק (להבדיל מבור החלחול שבו הפקק חסר, וקצה הצינור פתוח לכניסת קרקע). מטרת המקטע היא לאסוף סדימנטים שחדרו לבור ולאפשר שאיבה שלהם, לפי הנחיות התחזוקה של המתקן.

תוכנית הידרולוגית לניהול נגר, תבחן אם נכון לעשות שימוש בבור החדרה. זהו שיקול הידרולוגי מורכב, הכולל בתוכו בחינה של הרכב תת-הקרקע, ניתוח של המוליכות ההידראולית וקצב החלחול של המים בקרקע, וחישוב של כמויות הנגר שנדרש לטפל בהן, בהתאם להנחיות השונות עבור הפרויקט.

לפי אלה ניתן לקבוע האם נדרשים בורות החדרה, איזה קוטר צינור נדרש, מה העומק וכיוצא באלה שיקולים, שנתונים להחלטת ההידרולוג.

שתפו מאמר זה